[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Basu Việt Thắng


– Địa chỉ: Ấp 3, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức
– Ghi chú: