[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Cầu Đỏ

 nằm gần cầu đỏ trên đường nguyễn xí