[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Cầu Kho


– Số sân: 4 ( sân thảm )
– Giá thuê tham khảo: 40.000/sân/giờ
– Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1.