[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Cối Đá


Địa chỉ: trên đường XVNT gần cầu kinh