[TP. Hồ Chí Minh] Sân Cầu lông Đồng Đội

:
– Số Sân:4
– Địa chỉ: 47/35 đường Bình Thành – phường Bình Hưng Hòa B