[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Đồng Giao


– Địa chỉ: Gần ngã 4 cầu vượt Linh Xuân, Quận Thủ Đức