[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Hoàng Hoa Thám, Tân Bình


– Địa chỉ: 367 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình
– Số sân: 4 sân (thảm Hải Yến)
– Giá thuê tham khảo: 35.000 đồng/giờ/sân