[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Lạc Long Quân


– Địa chỉ: Số 161/6 Lạc Long Quân. P.3, Quận 11
– Điện thoại: 3858 8103