[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Lan Minh

:
– Số sân : 11 sân (3 sân thảm , 8 sân gỗ)
– Giá thuê sân : 50k/Giờ
– Địa chỉ : 126, TÔ HIỆU, Phương HIỆP TÂN, Q.TÂN PHÚ.