[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Rạng Đông


– Địa chỉ: Trong khu làng đại học Thủ Đức, Quận Thủ Đức