[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Tân Việt

:
– Số sân : 4 sân
– Giá thuê sân : 40k – 50k / giờ
– Địa chỉ : 234 Bình Long, P. Phú Thạnh
– Liên hệ đặt sân : 0909 592 207