[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Thái Bảo


– Số sân : 3
– Địa chỉ : 549/30, ĐƯỜNG TÂN KỲ TÂN QUÝ, P.TÂN QUÝ
– Liên hệ đặt sân : 0909355515 (a.Thái)