[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Tiến Phát


Địa chỉ: đường 21, Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân.