[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Trường Nguyễn Thị Minh Khai


– Địa chỉ: Số 26 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
– Điện thoại: 090 908 7137 (Chị Hạnh)
– Số sân: 4 sân
– Giá thuê tham khảo: 30.000 đồng/giờ/sân
– Ghi chú: Đi đường Trương Định rẽ trái khoảng 30m