[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Bình Đông

:
– Số sân: 6
– Giá thuê tham khảo: 50.000đ/sân/giờ
– Địa chỉ: 289 đường Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8
– Liên hệ: 0908005477 (Mr.Lũy chủ sân) – 0938606386