[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Bông Sao


– Địa chỉ: Số 58/10 Bông Sao, P.5, Quận 8