[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Cảng Bến Nghé


– Địa chỉ: Cảng Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
– Liên hệ đặt sân: (08) 3844 4661