[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Chính Nghĩa


– Địa chỉ: Số 3022 Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8
– Điện thoại: 3432 8613
– Giá thuê tham khảo: 25.000 đồng/giờ/sân