[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Đào Duy Anh


– Địa chỉ: Số 21 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
– Giá thuê tham khảo: 50.000 đồng/giờ/sân