[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Học viện Chính trị

2.Sân cầu lông Rebell
– Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
– Ghi chú: Gần ngã ba đường Dương Đình Hội – Đỗ Xuân Hợp

– Địa chỉ: Đường Man Thiện, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
– Giá thuê tham khảo: 15.000 đồng/giờ/sân