[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Long Viên


Địa chỉ: 15 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Liên hệ đặt sân : – Đang cập nhật
– Dưói chân Cầu Rạch Ông. Đi từ hướng Cầu chữ Y qua tới phạm thế hiển. Qua cầu vòng lại dưới chân cầu. Hỏi sân Long Viên