[TP. Hồ Chí Minh] Sân Hoàng Thiên


– Địa chỉ: Số 101-103-105 Phan Văn Trí, P.1, Quận 6