[TP. Hồ Chí Minh] Sân SVĐ quận 8


– Địa chỉ: số 302 Châu Hương, Phường 5, Quận 8
– Liên hệ: (08) 3896 0072