Axforce 90 Dragon max 3U cước 1

đăng bởi

: Đã Bán
Giá: 4,000,000 VNĐ
Liên hệ: 0900000043
Giao dịch: Hồ Chí Minh
Axforce 90 Dragon max 3U cước 1 chỉ xước nhẹ 1 vết muốn trade qua các dòng vợt Yonex ưu tiên 77 Pro.
GDTT: HCM

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *