[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Đa Môn


– Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P.13, Quận 6
– Điện thoại: 3950 5095