[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Đại học Sư Phạm


Địa chỉ: 280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5 Hồ Chí Minh
Liên hệ đặt sân :  (08) 3835 2020