[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Ga Hoà Hưng


– Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thông, P.9, Quận 3
– Số sân: 2 sân
– Giá thuê tham khảo: 30.000 đồng/giờ/sân