[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Hiển Hoa


– Địa chỉ: 262/3 Trần Não, Phường bình an, Quận 2,
– Gồm có 4 sân thảm Hải Yến, giá thuê sân buổi tối là 55.000 đ, ngày là 45.000 đ,
– Số dt liên lạc: 0918457863