[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Hồng Bàng


– Địa chỉ: Số 633/10AB Hồng Bàng, Quận 6
– Điện thoại: 090 361 9719 (Anh Kỳ)