[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Lý Phong


– Địa chỉ: Số 76 An Dương Vương, P.9, Quận 5