[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Nhân Tâm


– Địa chỉ: Số 63 đường 22, P.11, Quận 6 (Khu dân cư Bình Phú)
– Điện thoại: 090 333 6846 (Anh Minh)
– Số sân: 3 sân
– Giá thuê tham khảo: 40.000 đồng/giờ/sân
– Ghi chú: Đường 22 nằm đối diện cổng Metro Bình Phú.