[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Quang Thông Kỳ


– Địa chỉ: Số 199/31 Lê Quang Sung, P.6, Quận 6
– Điện thoại: 3989 1387