[TP. Hồ Chí Minh] Sân cầu lông Tinh Võ


– Địa chỉ: Số 1 Lão Tử, Quận 5